Colofon / Aansprakelijkheidsuitsluiting (disclaimer)

Gegevens conform § 5 TMG:
Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122
27318 Hoya

Vertegenwoordigd door:
Hermann Hartje

Contact:
Tel.: +49 4251 811 – 0
Fax: +49 4251 811 – 159
E-mail: info@hartje.de

Ondernemingsregistratie:
Iinschrijving in het handelsregister.
Registerrechtbank: Amtsgericht Walsrode
Registernummer: HRA 21780
WEEE: DE 92509320

BTW-nr:
BTW-identificatienummer conform § 27 a van de BTW-wet: DE 116162847

Aansprakelijkheidsuitsluiting (disclaimer)

Aansprakelijkheid voor content
Als dienstenaanbieder zijn wij krachtens § 7 lid1 TMG (Duitse wet op de telemedia) voor de op deze webpagina’s gepubliceerde eigen content volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Krachtens §§ 8 – 10 TMG zijn wij als dienstverlener evenwel niet verplicht, aan ons doorgezonden of opgeslagen informatie van derden te controleren of onderzoek naar omstandigheden te verrichten, welke op een onrechtmatige activiteit duiden. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van
Informatie krachtens de algemene wetten blijft hiervan onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is evenwel pas vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete rechtsschending mogelijk. Bij bekend worden van dito rechtsschendingen zullen wij deze content onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod omvat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben.
Om die reden kunnen wij voor dergelijke externe content geen aansprakelijk aanvaarden. Voor de inhoud van de gelinkte pagina’s is uitsluitend de betreffende aanbieder of provider van de webpagina’s verantwoordelijk. De gelinkte pagina’s zijn op het tijdstip van het linken op mogelijke rechtsschendingen gecontroleerd. Onwettelijke content kon op het tijdstip van het linken niet worden vastgesteld. Een permanente inhoudelijke controle van gelinkte pagina’s kan evenwel, zonder dat er sprake is van concrete aanknopingspunten voor een schending van het recht, niet in redelijkheid van ons worden verlangd. Bij bekend worden van rechtsschendingen zullen wij
dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht
De door de provider van de website gecreëerde content en werken op deze pagina’s zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor iedere wijze van verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de betreffende auteur resp. maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend geoorloofd voor particulier, niet-commercieel gebruik. Indien en voor zover de content op deze website niet door de provider zelf is gemaakt, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd.
In het bijzonder wordt content van derden als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks op een rechtsschending opmerkzaam worden, verzoeken wij u zulks kenbaar te maken. Bij bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke content onmiddellijk verwijderen.