Dataveiligheid en privacy

De Provider van deze website neemt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens terdege serieus. Wij behandelen uw persoonsgerelateerde gegevens strikt vertrouwelijk en conform de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en onderhavige privacyverklaring.
Het gebruik van onze website is in de regel zonder opgave van persoonsgerelateerde gegevens mogelijk. Indien en voor zover op onze webpagina’s persoonsgerelateerde gegevens (bijv. naam, postadres of e-mailadressen) worden verzameld, geschiedt zulks, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden ter hand gesteld.
Wij wijzen erop dat er bij de gegevensoverdracht via internet (bijv. bij e-mailcommunicatie) veiligheidsleemtes kunnen optreden. Een volledige beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics.
Deze website maakt gebruik van functies van de webanalyse-service Google Analytics. Provider daarvan is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics maakt gebruik van zogeheten “cookies”. Dat zijn tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de USA gezonden en daar opgeslagen.
In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP- adres door Google evenwel in landen van de Europese Unie of andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gezonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website gebruikt Google deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om reports over de website-activiteiten op te stellen en om overige met het websitegebruik en het internetgebruik verband houdende diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw internetbrowser doorgezonden IP-adres wordt niet met andere data van Google gekoppeld.
U kunt de installatie van de cookies via een daartoe strekkende instelling van uw browser software blokkeren; wij attenderen u er wel op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de verzameling van de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van onze internetpagina’s gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de op de volgende link beschikbare
browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Cookies
Internetpagina’s maken gebruik van zogeheten cookies. Cookies zijn onschadelijk voor uw PC geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe, ons assortiment gebruiksvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden geïnstalleerd en door uw browser worden opgeslagen
Bij het merendeel van de door ons gebruikte cookies gaat het om zogeheten „session-cookies“. Deze worden na beëindiging van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven in uw computer opgeslagen, tot u deze zelf verwijdert. Deze cookies maken het ons mogelijk, uw browser bij het volgende bezoek terug te herkennen.
U kunt uw browser zodanig instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd, u voor cookies alleen per geval toestemming verleent, acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en automatisch verwijderen van de cookies bij het sluiten van de browser wordt geactiveerd. Bij deactivatie van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt worden.

Contactformulier
Als u ons uw aanvragen doet toekomen via ons contactformulier, worden uw gegevens op het aanvraagformulier inclusief de door u daarop vermelde contactgegevens bij ons opgeslagen ten behoeve van verdere verwerking van uw aanvraag en mogelijke daarop aansluitende vragen. Deze gegevens stellen wij zonder uw toestemming niet ter hand aan derden.