E-Bikes – Eenvoudig uitgelegd

U heeft geen speciale technische vaardigheden en kennis nodig. Maar wij geven graag een paar simpele en begrijpelijke antwoorden op vragen die vaak over e-fietsen worden gesteld:

Uw trapkracht wordt door de kracht van een kleine, maar krachtige elektromotor ondersteund. Onze Pedelecs en e-fietsen rijden niet met motorkracht alleen. Het gaat om een slimme, perfect gedoseerde combinatie van spierkracht en elektrisch ondersteuningsvermogen – waarbij u zelf altijd actief bent!

Zo snel als u maar wilt. Zodra u een snelheid van 25 km/h heeft bereikt, schakelt de ondersteuning automatisch zachtjes uit. Sneller rijdt u dan alleen dankzij uw eigen pedaalkracht, of omdat u bergaf gaat.

Per knopdruk – uw e-fiets is dan onmiddellijk startklaar. De energie-Plus wordt onmiddellijk geactiveerd, zodra u op de pedalen trapt.

Volautomatisch aangepast aan de kracht die u via de pedalen uitoefent (trapkrachtgestuurd)

Bij veel e-fietsen is de ondersteuning in trappen instelbaar. Er zijn modellen met twee, drie en vier trappen. De eco-modus maakt behoedzaam gebruik van de energie-Plus en spaart daardoor energie. Daardoor wordt de actieradius van een volle accu vergroot. Is er daarnaast nog een power-modus beschikbaar (elke e-fiets beschikt over een normaal-modus), dan betekent dat: rijden met nog meer energie-Plus, dus met krachtige ondersteuning! Uiteraard wordt de actieradius van een volle accu dan wel iets kleiner. Tijdens het rijden kan van modus worden gewisseld – per knopdruk vanaf het stuur.

Een e-fiets rijdt zonder motorondersteuning gewoon als een normale fiets. U kunt de ondersteuning compleet uitschakelen. Daarom is het ook geen ramp, wanneer de energie van de accu verbruikt is, voordat u op de plaats van bestemming bent aangekomen.

E-fietsen met vertrekhulp kunnen een korte afstand alleen op motorkracht rijden (tot een snelheid van 6 km/h resp. 20 km/h)! Dat vergemakkelijkt het wegrijden – vooral in het stadsverkeer is dat een prettig stukje extra comfort!

Een VICTORIA e-fiets verbruikt op 50 km ongeveer een half kilowattuur aan elektrische energie, oftewel ca. 10 cent stroomkosten. Anders geformuleerd: Wanneer u ruim vijf uur met uw e-fiets onderweg bent en u bent vergeten, thuis een gewone 100 W gloeilamp uit te schakelen, verbruikt die lamp net zoveel stroom als u tijdens uw fietstocht.

De actieradius van een volle accu wordt door tal van factoren beïnvloed. Behalve de gekozen modus zijn dat bijv. de leeftijd en de toestand van de accu, het gewicht van de berijder, het profiel van de weg, wind en temperatuur, de eigenschappen van de rijbaan, de luchtdruk van de banden of de frequentie van „Stop and Go“. De actieradiusgegevens in deze catalogus zijn gemiddelden en geven een realistisch beeld.

De ultramoderne lithium-ionen-accu’s laden in 2,5 tot 8 uur op – afhankelijk van de restlading, type accu en type oplader. U kunt de accu op elk gewenst moment bijladen. Maar bedenk wel: Gedurende de gebruikslevensduur van 800 of meer laadcycli loopt de stroomopnamecapaciteit van de accu noodzakelijkerwijs terug. Het ondersteuningsvermogen waarover u beschikt, zal daardoor ook geleidelijk aan iets verminderen.

Gebruikt u uw e-fiets langer dan twee maanden niet, bijv. in de winter? Dan moet u uw accu in een vorstvrije ruimte bewaren (het liefst bij een temperatuur van 15-20 graden Celsius). De accu dient daarbij voor ca. 40 tot 60 procent opgeladen te zijn. De accu verliest in rusttijd slechts zeer langzaam stroom. Laad de accu echter om de twee tot drie maanden bij! Daardoor voorkomt u e zogeheten „diepteontlading“. Deze volledige ontlading (treedt alleen op in rustperioden, niet door het gebruik) zou de opslagcapaciteit van de accu sterk doen verminderen en de accu zelfs onbruikbaar kunnen maken.

Wij gebruiken moderne, lichte lithium-ionen-accu’s. Deze accu’s kunnen bij zorgvuldig gebruik ruim 500 keer volledig worden opgeladen – bij een gemiddelde actieradius is dat een fietsafstand van 40.000 kilometer!

Breng uw e-fiets minstens één keer per jaar naar uw e-fiets dealer voor een onderhoudsbeurt. Daardoor behoudt uw e-fiets zijn waarde, kunt u deze veilig blijven berijden en ervaart u bij elke rit opnieuw de complete „energiebelevenis“.

Het is niet altijd even gemakkelijk om voor elke fiets, elke framegrootte en elke uitrusting het exacte gewicht tot op het gram nauwkeurig aan te geven. Daarom wegen wij onze modelfietsen en geven het bepaalde gewicht voor de kleinste framegrootte en één framevorm aan. Daarbij kunnen er altijd kleine afwijkingen optreden, deze vinden hun oorzaak in iets meer of minder framemateriaal, verschillend lange lasnaden, remleidingen, derailleurs, beschermhoezen, etc. Bezoek, om zeker te gaan, uw E-Punt vakhandel en laat uw droombike in de winkel wegen om objectief te kunnen beslissen.

Garantievoorwaarden
Met een VICTORIA pedelec schaft u een hoogwaardig kwaliteitsproduct aan. Wij bieden u daarom meer dan gemiddelde garantievoorwaarden met de volgende garantietermijnen vanaf de aankoopdatum op fabricatie- en materiaalfouten:

  • Aluminium frame en ongeveerde aluminium vorken: 5 jaar garantie op frame- en vorkbreuk
  • Voor alle overige constructiedelen en uitrustingscomponenten geldt de wettelijke aansprakelijkheid

Gedurende de garantietijd worden productgebreken middels vervanging of gratis reparatie verholpen. Alle garantieprestaties mogen uitsluitend door een erkende vakhandelaar worden verricht.
De garantie geldt uitsluitend voor de eerste eigenaar en is niet overdraagbaar op een volgende eigenaar.
Een aankoopbewijs (factuur / gedateerd verkoopdocument dat de fiets identificeert) is hiervoor dwingend vereist.
De garantie geldt niet bij gebruik bij races en wedstrijden.
Deze garantie heeft betrekking op complete fietsen die door een door ons geautoriseerd verkooppunt afgemonteerd en afgesteld zijn.
Deze garantie vervalt, wanneer de fiets onreglementair gebruikt, ontoereikend geservicet, verkeerd gerepareerd, omgebouwd of
gemodificeerd werd of door een ongeval of door buitensporig of verkeerd gebruik beschadigd wordt.
Niet gedekt is schade die door normale afslijting en slijtage (bijv. banden, slangen, kettingen, remvoeringen etc.) bij normaal gebruik optreedt.
Het valt onder de verantwoordelijkheid van de fietseigenaar de fiets geregeld te servicen en te onderhouden.
Aansprakelijkheid
Krachtens het aansprakelijkheidsrecht komt u een aansprakelijkheidstermijn van twee jaren toe. U gelieve de in de gebruikershandleiding aangegeven inspectie- en onderhoudsintervallen na te leven. Om aansprakelijkheidsaanspraken te doen gelden, overlegt u de originele factuur en documenteert u regelmatig gepleegd onderhoud.
De aansprakelijkheid vervalt in de volgende gevallen:

  • De e-bike werd op een andere wijze dan voor recreatie en transport gebruikt.
  • De e-bike werd omgebouwd en gewijzigd.
  • Voor reparatie werden geen originele reserveonderdelen gebruikt.
  • De e-bike werd door niet geïnstrueerde personen gebruikt.
  • De e-bike werd op onreglementaire wijze gebruikt.

Lees niettemin de handleiding van uw e-fiets aandachtig door, hier downloadbaar, zodat u uw speciale accu correct oplaadt en uw e-fiets optimaal kunt gebruiken.